Prøveforelesning: Sigrid Næss

Cand.med. Sigrid Næss ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Autoimmune leversykdommer: epidemiologi, diagnostikk og behandling

Disputas

Se disputas

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 2. des. 2015 15:07 - Sist endret 2. des. 2015 15:10