Prøveforelesning: Anne Pernille Ofstad

Cand.med. Anne Pernille Ofstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Non-diabetic dilated cardiomyopathy -  occurrence, classification, diagnosis, treatment, counselling, and prognosis".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 14. jan. 2015 07:50 - Sist endret 13. mars 2019 10:57