Prøveforelesning: Kristian Amundsen Østby

Cand.med. Kristian Amundsen Østby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forklaringer på den sosiale gradienten i tildeling av uførepensjon.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik.


 

Publisert 8. des. 2015 10:52 - Sist endret 9. des. 2015 13:08