Prøveforelesning: Laxmi Silwal-Pandit

M.Sc. Laxmi Silwal-Pandit ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: From TNM and grading of breast carcinomas to classification(s) based on molecular genetic research; diagnostic and clinical implications

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 20. mai 2015 09:34 - Sist endret 11. feb. 2022 07:54