Prøveforelesning: Sigrid Nordang Skårn

Cand.med. Sigrid Nordang Skårn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiovascular risk assessment as a tool for clinical decision making in hypertension.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

 

Publisert 13. nov. 2015 09:08 - Sist endret 13. nov. 2015 09:08