Prøveforelesning: Marit Tveito

Cand.med. Marit Tveito ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kartlegging av bivirkninger av psykofarmaka: metoder, feilkilder og utfordringer.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

for mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 14. okt. 2015 09:11 - Sist endret 14. okt. 2015 09:11