Prøveforelesning: Tale Barøy

M.Sc. Tale Barøy ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What are the prospects for therapeutic targeting of the TP53 pathway in cancer?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 12. mai 2016 09:34 - Sist endret 12. mai 2016 13:08