Prøveforelesning: Kjetil Berner

Cand. oecon., cand. med. Kjetil Berner ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The future of osteosarcoma treatment. Study design for clinical trials in rare cancers

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. mai 2016 11:19 - Sist endret 30. mai 2016 09:12