Prøveforelesning: Maria Moksnes Bjaanæs

Cand.med. Maria Moksnes Bjaanæs ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandling basert på genetiske undersøkelser av tumorvev. Hvor står vi i dag?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 9. juni 2016 10:20 - Sist endret 9. juni 2016 11:25