Prøveforelesning: Ann Kristin Bjørnnes

Master of Health and Social Sciences Ann Kristin Bjørnnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Smertevurdering og behandling hos pasienter med kroniske eller livstruende sykdommer

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 23. sep. 2016 12:43 - Sist endret 26. sep. 2016 14:07