Prøveforelesning: aNita Blomfeldt

Master of Public Health aNita Blomfeldt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sekvensering av bakteriegenom i persontilpasset medisin — muligheter, begrensninger og fallgruver.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. nov. 2016 11:13 - Sist endret 9. nov. 2016 12:35