Prøveforelesning: Heidi Borgeraas

M.Sc. Heidi Borgeraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Karendotelets rolle i utvikling av aterosklerose belyst ved kliniske og patofysiologiske studier.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 25. okt. 2016 09:35 - Sist endret 27. okt. 2016 08:59