Prøveforelesning: Siri Laura Feruglio

Cand.med. Siri Laura Feruglio ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Host-pathogen interactions during chronic bacterial infections and implications for vaccine development

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. sep. 2016 09:08