Prøveforelesning: Kathrine Fodstad

Cand.med. Kathrine Fodstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can we avoid the collateral damage associated with Childbirth?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. sep. 2016 10:25 - Sist endret 15. sep. 2016 10:57