Prøveforelesning: Bjarte Fosby

Cand.med. Bjarte Fosby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Er levertransplantasjon et behandlingsalternativ for levermetastaser og primære maligne leversvulster andre enn HCC?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. juni 2016 13:02 - Sist endret 13. juni 2016 10:06