Prøveforelesning: Hanne Frydenberg

Cand.med. Hanne Frydenberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det hevdes at økt fysisk aktivitet kan bidra til å forhindre kreftsykdom. Gi en oversikt over dokumentasjonen for dette utsagnet, basert på epidemiologiske, kliniske og basalbiologiske studier

Disputas

Se disputas

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 19. apr. 2016 13:29 - Sist endret 20. apr. 2016 10:15