Prøveforelesning: Thea Anine Strøm Halden

MSc.Pharm. Thea Anine Strøm Halden ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Non-insulin pharmacological treatment of post-transplantation and type 2 diabetes - mechanisms, short term and long term effects

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 10. juni 2016 10:35 - Sist endret 10. juni 2016 14:35