Prøveforelesning over oppgitt emne: Ola Peder Hole

Mag.art. Ola Peder Hole ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilken etikk bør ligge til grunn for de forskningsetiske komiteene (REKs) arbeid? Hva kan kvalitetssikre REKs arbeidsmåte?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 31. mai 2016 14:27 - Sist endret 2. juni 2016 14:04