Prøveforelesning over selvvalgt emne: Ola Peder Hole

Mag.art. Ola Peder Hole ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Livet som sekretær i en Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK)

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 31. mai 2016 13:45 - Sist endret 2. juni 2016 14:04