Prøveforelesning: Øistein Hovde

Cand.med. Øistein Hovde ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Microbiota in Inflammatory Bowel Disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. des. 2016 09:03 - Sist endret 2. des. 2016 09:03