Prøveforelesning: Jarle Jortveit

Cand.med. Jarle Jortveit ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Unge idrettsutøvere - hvem bør gjennomgå hjertescreening.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. juni 2016 09:23 - Sist endret 2. juni 2016 09:23