Prøveforelesning: Ida Skrinde Leren

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetics of cardiovascular diseases in everyday medicine

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdaning

Publisert 1. juni 2016 11:12 - Sist endret 8. juni 2016 12:39