Prøveforelesning: Sigrid Narum

Cand.med. Sigrid Narum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Direktevirkende perorale antikoagulantia: er warfarin avlegs?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 26. mai 2016 13:12 - Sist endret 26. mai 2016 13:16