Prøveforelesning: Meh Sameen Nawaz

M.Sc. Meh Sameen Nawaz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: RNA-editing: factors, function and physiology.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. nov. 2016 11:18 - Sist endret 11. nov. 2016 11:18