Prøveforelesning: Thale Kristin Olsen

Cand.med. Thale Kristin Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the role of molecular classification  in the diagnostics and treatment of  neurooncological patients with diffuse gliomas?  

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 6. mai 2016 15:56 - Sist endret 6. mai 2016 16:07