Prøveforelesning: Christian Page

M.Sc. Christian Page ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Principles of Gene Set Enrichment Methods.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. nov. 2016 09:06 - Sist endret 7. nov. 2016 09:50