Prøveforelesning: Marte Myhre Reigstad

Cand.med. Marte Myhre Reigstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Safety of using cryopreserved human embryos and blastocysts.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. nov. 2016 09:06 - Sist endret 4. nov. 2016 09:06