Prøveforelesning: Antonio Rosales

Cand.med. Antonio Rosales ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muligheter og begrensninger ved fremtidig bruk av «tissue engineering» i behandlingen av vaskulære sykdommer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. des. 2016 09:44 - Sist endret 23. des. 2016 12:04