Prøveforelesning: Anne Bjørhovde Rossebø

Cand.med. Anne Bjørhovde Rossebø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of pathogenic pathways and biomarkers involved in aortic stenosis in relation to atherosclerosis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. aug. 2016 10:15