Prøveforelesning: Camilla Sagerup

Cand.med. Camilla Sagerup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individualisert diagnostikk og behandling av pasienter med lungekreft

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 20. sep. 2016 10:17 - Sist endret 20. sep. 2016 14:28