Prøveforelesning: Ragnhild Øydna Støen

Cand.med. Ragnhild Øydna Støen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pathophysiological mechanisms of fracture healing.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. sep. 2016 09:36 - Sist endret 26. sep. 2016 09:36