Prøveforelesning: Gitta Erika Turowski

MD. Gitta Erika Turowski ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fetal Demise and Assessment of Placental Chorionic Villous Thrombosis and Sclerosis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. juni 2016 08:59 - Sist endret 1. juni 2016 08:59