Prøveforelesning: Amin Amro

M.Sc. Amin Amro ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av pasientmedvirkning i behandling av kronisk sykdom med vekt på livskvalitet og betydning for prognose.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 31. mai 2017 09:12 - Sist endret 31. mai 2017 09:12