Prøveforelesning: Cathrine Austad

Cand.med. Cathrine Austad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mikrobiomets rolle for patogenesen ved revmatiske sykdommer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. mai 2017 09:15 - Sist endret 11. mai 2017 09:15