Prøveforelesning: Jose Antonio Baz Lomba

M.Sc. Jose Antonio Baz Lomba ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: State-of-the-art method in trace analysis of compounds of emerging environmental concern: When does a human drug become a pollutant.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 12. jan. 2017 10:14 - Sist endret 12. jan. 2017 10:14