Prøveforelesning: Sigrid Beitland

Cand.med. Sigrid Beitland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mobilisering under intensivfasen av kritisk sykdom- har det betydning for behandlingsresultatet (outcome)?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 3. feb. 2017 11:12 - Sist endret 8. feb. 2017 09:25