Prøveforelesning: Monica Dahl Bjørge

Cand.med. Monica Dahl Bjørge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of gene repair in disease and aging of the brain.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. feb. 2017 10:28 - Sist endret 20. feb. 2017 10:28