Prøveforelesning: Fredrik Barth Brekke

Cand.med. Fredrik Barth Brekke ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Managing sleep disorders ‐ what nephrologists should know.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

Publisert 11. mai 2017 09:42 - Sist endret 11. mai 2017 09:42