Prøveforelesning: Guro Søe Eriksen

M.Sc. Guro Søe Eriksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical and pharmacological differences in fentalog and heroin overdoses.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 15. sep. 2017 10:04 - Sist endret 15. sep. 2017 10:04