Prøveforelesning: Sigrun Losada Eskeland

Cand.med. Sigrun Losada Eskeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effect of improving referrals on clinical outcomes: what do we know and where do we go?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 20. nov. 2017 16:27 - Sist endret 20. nov. 2017 16:28