Prøveforelesning: Stig Evensen

M.Sc. Stig Evensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in design, implementation and analysis of behavioural interventions in psychiatry.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 22. mai 2017 09:23 - Sist endret 22. mai 2017 09:23