Prøveforelesning: Karianne Giller Fleten

M.sc. Karianne Giller Fleten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeting VEGF in cancer. Antiangiogenic treatment, immunotherapy, or both? What does the preclinical and clinical data tell us?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 12. juni 2017 10:18 - Sist endret 12. juni 2017 10:20