Prøveforelesning: Marit Vindal Forslund

Cand.med. Marit Vindal Forslund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Long‐term consequences of TBI.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. feb. 2017 09:00 - Sist endret 1. feb. 2017 09:00