Prøveforelesning: Hege Linnerud Fredø

Cand.med. Hege Linnerud Fredø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Traumatisk ryggmargsskade: Lovende molekylære, cellulære og funksjonell-kirurgiske behandlingsformer

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 6. apr. 2017 10:33 - Sist endret 11. apr. 2017 12:58