Prøveforelesning: Vibeke Gagnum

Cand.med. Vibeke Gagnum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandlingsmål og behandlingsmuligheter for juvenil diabetes; i dag og i morgen.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 29. mai 2017 09:43 - Sist endret 30. mai 2017 09:00