Prøveforelesning: Alice Gustavsen

Cand.med. Alice Gustavsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of complement in trauma and critical care.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. okt. 2017 09:32 - Sist endret 20. okt. 2017 09:32