Prøveforelesning: Jostein Hagemo

Cand.med. Jostein Hagemo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome after intensive care in patients with major trauma

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 18. jan. 2017 10:10 - Sist endret 18. jan. 2017 10:12