Prøveforelesning: Ann Rita Halvorsen

M.sc. Ann Rita Halvorsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The future of immunotherapy in cancer.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. sep. 2017 15:32 - Sist endret 27. sep. 2017 15:33