Prøveforelesning: Marit Haram

Cand.med. Marit Haram ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Symptom domains in schizophrenia spectrum and affective disorders and their suitability as phenotypes in genetic studies»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 18. mai 2017 15:12 - Sist endret 18. mai 2017 15:12