Prøveforelesning: Ben Heskestad

MD Ben Heskestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Dagkirurgi for degenerative spinale lidelser?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. juni 2017 10:52 - Sist endret 1. juni 2017 10:52